PresentationI UR OCH SKUR BLÅSIPPSBACKEN

Jag heter Bonnie Lillehammer.


Min familj består av mig, min man och två söner som är födda 04 och 06 och en hund.


Är utbildad barnskötare och har arbetat med både barn och ungdomar på bl.a. parklek,fritidsgård och badvakt. Har sedan 2008 haft skogsmullegrupper efter att jag gått utbildning genom Friluftsfrämjandet. Blev 2010 klar med min I Ur och Skur utbildning och går hela tiden fortbildningar genom Friluftsfrämjandet.


För mig är det viktigt att hinna med varje barn och att barnet ska känna sig välkommen till mig. Även att jag har möjlighet att kunna ge en tydlig bild till föräldern hur barnets dag har varit eftersom jag varit med barnet hela dagen. Detta är den stora anledningen till att jag valt att arbeta som dagbarnvårdare istället för på förskola.