Presentation

Jag heter Bonnie Lillehammer.


Min familj består av mig, min man och två söner som är födda 04 och 06 och en hund.


Är utbildad barnskötare och har arbetat med både barn och ungdomar på bl.a. parklek,fritidsgård och badvakt. Har sedan 2008 haft skogsmullegrupper efter att jag gått utbildning genom Friluftsfrämjandet. Blev 2010 klar med min I Ur och Skur utbildning och går hela tiden fortbildningar genom Friluftsfrämjandet.


För mig är det viktigt att hinna med varje barn och att barnet ska känna sig välkommen till mig. Även att jag har möjlighet att anpassa verksamheten efter varje enskilt barns intressen och behov. Detta är möjligt med en liten grupp och man får en familjär stämning. 


Hösten 2020 började Nellie arbeta här. Hon har bakgrund från Friluftsförskolorna.

"Det bästa med att jobba här är att man får vara ute och upptäcka naturen tillsammans med barnen."