Presentation

Jag heter Bonnie Lillehammer.


Min familj består av mig, min man och två söner som är födda 04 och 06 och en hund.


Är utbildad barnskötare och har arbetat med både barn och ungdomar på bl.a. parklek,fritidsgård och badvakt. Har sedan 2008 haft skogsmullegrupper efter att jag gått utbildning genom Friluftsfrämjandet. Blev 2010 klar med min I Ur och Skur utbildning och går hela tiden fortbildningar genom Friluftsfrämjandet.


För mig är det viktigt att hinna med varje barn och att barnet ska känna sig välkommen till mig. Även att jag har möjlighet att anpassa verksamheten efter varje enskilt barns intressen och behov. Detta är möjligt med en liten grupp och man får en familjär stämning. 


Då naturen är ett stort intresse för mig blev I Ur och Skur pedagogiken en självklarhet för mig, och det är lika fashinerande varje gång man får upptäcka något nytt med barnen.


Hösten 2023 började Hanna arbeta här;

"Jag har valt att arbeta med I Ur och Skur pedagogiken för att jag älskar att få upptäcka och utforska tillsammans med barnen. Även att jag har möjlighet att vara närvarande i processen. Fördelen med att arbeta i en liten barngrupp är att varje barn känner trygghet och jag har möjlighet att skapa en bra relation med varje barn."