StartsidaI UR OCH SKUR BLÅSIPPSBACKEN

I Ur och Skur Blåsippsbacken är ett familjedaghem som är beläget i ett radhusområde i Kälvesta/Vinsta med egen lekpark, tennisplan med fotbolls- och basketmål. Runt om finns flera skogspartier och parker.


Erbjuder barn i åldern 1-5 år en stimulerande, flexibel och individanpassad verksamhet  med mycket utomhusvistelse. Med närmiljön som arbetsfält så som parklek, skog, diket m.m.


Mitt familjedaghem är en av Friluftsfrämjandet certifierad och kvalitetssäkrad I Ur och Skur-förskola. Arbetar utifrån Lpfö 98/10 (Läroplan för förskola 98, reviderad 2016)/ Riktlinjer för fristående Pedagogiskomsorg 2011.


Lägger stor vikt vid språkutveckling.


Förutom mycket utomhusvistelse ägnar vi mycket åt skapande verksamhet, bakning, läsa böcker, sång och ramsor, utflykter och en massa lek och skratt.


Ambitionen är att minst en gång i månaden göra större utflykter t.ex. simhall, museum, 4h gård m.m.


Arbetar med olika teman efter årstider och traditioner.


Samarbetar med andra familjedaghem för att barnen ska få vara i större barngrupper. Vid behov finns vikarie som barnen lärt känna innan.